Aydınlatma Metni - OGM Pictures

Info Text

İLETİŞİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

Web sitemizde yer alan iletişim formu aracılığıyla kişisel verilerinizi topladığımız için, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’den doğan yükümlülüklerimiz gereği sizi bilgilendirmemiz gerekiyor.

Sizden topladığımız kişisel verilerin işlenmesi ve güvenliğinin temini bakımından, Kanun kapsamında OGM PRODÜKSİYON VE MEDYA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak veri sorumlusu sıfatıyla sorumluyuz.

ogmpictures.com web sitemizde yer alan iletişim formu aracılığıyla otomatik yöntemle topladığımız ad-soyad ve e-posta adresinden oluşan kişisel verilerinizi mahremiyet anlayışı çerçevesinde işliyoruz. Kişisel verilerinizi, ürün ve hizmetlerimizin tanıtımına yönelik sizinle iletişim kurmak, size özel teklif sunmak, pazarlama, kampanya, anket, çekiliş ve etkinlikler hakkında davetleri iletebilmek amacıyla açık rızanıza istinaden işliyor ve bu amaçlar kapsamında gerekirse yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile Kanun’a uygun olarak paylaşabiliyoruz.

Kişisel verileriniz üzerinde Kanun’un 11. Maddesine göre aşağıdaki haklara sahipsiniz:

To find out whether your personal data is processed,
Requesting information about your personal data if it has been processed,
Learning the purpose of processing your personal data and whether they are used in accordance with their purpose,
To know the third parties to whom your personal data is transferred domestically or abroad,
• Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Request your personal data to be deleted or destroyed,
In case your personal data is corrected, deleted or destroyed, requesting that these transactions be notified to third parties to whom your personal data is transferred,
To object to the emergence of a result against you by analyzing your processed data exclusively through automated systems,
• Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Bu haklarınızı kullanmak isterseniz aşağıda yer alan başvuru yöntemlerinden birini tercih edebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlamanız gereken başvurunuzu:

• Tomtom Mah. İstiklal Cad. Mısır Apt. No:163/17 Beyoğlu/İstanbul adresine yazılı olarak,
• ogmproduksiyon@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize, kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak,